Ekne IL – innfører Hoopit

Ekne IL ønsker å forenkle hverdagen og samle all kommunikasjon på samme sted og i mobil plattform. Hoopit er navnet på den nye kanalen som gir alle full oversikt over […]

Ny klubbhytte er ferdig!

Anbefaler en tur til Sønningen. Den nye hytta er ferdig. Hytta står åpen – så det er bare å avlegge et besøk. Trimboka ligger i kassen på verandaen.     […]

Fotballens Koronahåndbok

Viktig informasjon: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#Toppen

Ekne Idrettslag årsmøtet

Årsmøtet avholdes den 10. juni kl. 20.00 i klubbhuset på Ekne Stadion. Se vedlagte Innkalling og Sakliste sakliste årsmøte 2019 riktig    

Ny hytte på gang.

Arbeidet med ny hytte er i gang. Grunnarbeidet er så godt som ferdig. Noe hogst og forberedelser er under arbeid. Spennende………  

Koronaviruset retningslinjer

Retningslinjer Ekne IL angående koronaviruset Arrangement i offentlige eller private regi med over 30 personer avlyses.  Dette inkluderer også kultur og idrett.  Bakgrunn for anbefalingen er vurderinger gjort av FHI og Helsedirektoratet, samt vurdering […]

Medlemskontingent 2020

Det er nytt år og tid for å betale medlemskontingenten for 2020. Ca 350 personer har betalt kontingenten i 2019.  Målet er at enda flere velger å betale kontingenten.   Se […]

Ny Turfolder for Ekne

Ekne IL sammen med Småbåtforeningen har fått laget en flott Turfolder for Ekne. Dette er etter støtte fra TURSKILTprosjektet. Denne folderen er trykt opp og er gratis til den som […]