Oppstart av allidrett 24/10-16

Ekne IL er nå klar for en ny sesong allidrett, med oppstart 24/10

Mandager fra 17 til 18 er det 1. klasse

Mandager fra 18 til 19 er det 2. og 3. klasse sin tur.

Tirsdager fra 18 til 19 er det 4 og 5 klasse.

Tirsdager fra 19 til 20 avslutter 6. og 7 klasse uken.

Vi har fortsatt behov for aktivitetsledere i to grupper.

2 – 3 klasse og 4 – 5 klasse.

Ta kontakt snarest.

Uten hjelp fra dere må vi dessverre redusere tilbudet.

Ta kontakt snarest, slik at vi unngår det.

Ta kontakt med Tommy Larsen på tlf/sms 905 67 074