Ny Turfolder for Ekne

Ekne IL sammen med Småbåtforeningen har fått laget en flott Turfolder for Ekne.

Dette er etter støtte fra TURSKILTprosjektet.

Denne folderen er trykt opp og er gratis til den som ønsker tips om turer på Ekne og i nærområdet.

Marius Austeen har hatt ansvaret for redigering av denne flotte foldere.

Folderen kan hentes på Nærbutikken og er GRATIS!

Vedlagt folderen. turfolder Ekne 2017