Klubbhuset er under tak

Klubbhuset er under tak.

Vinduer og dører er på plass. Taket er tett og det meste av bordkledningen er gjort.

Planering og klargjøring utendørs er også gjort.

Arbeid innendørs starter over nyttår. Vil da bli behov for dugnadshjelp,

Satser på at en del av arbeidet innendørs kan gjøres på dugnad.