10 på Topp 2018

10 på topp i Levanger starter 1. februar og varer til 15. oktober.

20 topper/steder er plassert rundt omkring i kommunen.

Storheia, Torvmyra, Migtjønna og Våttåberget er med på årets opplegg. På alle topper/steder er det satt ut kasser med registreringsbok hvor alle skriver sitt navn. Alle som er på tur oppfordres til å skrive seg i disse bøkene.

Konvolutter som inneholder informasjon om alle topper, kart og veibeskrivelse selges rundt omkring i kommunen. Sørby handel selger slike konvolutter. Pris kr. 200 for hele familien.

Oppfordrer alle til å registrere dine besøk på nettet – beskrivelse for dette finnes på www.levangeridrett.no.  På denne hjemmesida finner dere mer informasjon om 10 på topp i Levanger.

Hvis en besøker 10 eller flere av toppene vanker det premie til høsten.

Ønsker alle mange fine turer.

Arve Brenne