Klubbhuset tar form innvendig

En del pensjonister og andre har deltatt på dugnad.

Dugnad er trivsel.