ÅRSMØTE I EKNE IL

Årsmøtet avholdes den 18.mars kl. 20.00 i klubbhuset på stadion.

Se vedlagte innkalling…….  Innkalling til årsmøte EIL 2019