Koronaviruset retningslinjer

Retningslinjer Ekne IL angående koronaviruset

Bakgrunn for anbefalingen er vurderinger gjort av FHI og Helsedirektoratet, samt vurdering av kommuneledelse og kommuneoverlege vedrørende lokal smittesituasjon.

Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning.