Ekne Idrettslag årsmøtet

Årsmøtet avholdes den 10. juni kl. 20.00 i klubbhuset på Ekne Stadion.

Se vedlagte Innkalling og Sakliste

sakliste årsmøte 2019 riktig