Koronasituasjonen.

Sentrale myndigheter kom i kveld med nye innstramminger som vi alle må forholde oss til.

Myndighetene kom også med anbefalinger hva gjelder idrettslig aktivitet.

Styret i Ekne idrettslag har i et ekstraordinært styremøte i kveld besluttet å innstille all aktivitet i idrettslagets regi fra 4. januar til og med mandag 18. januar.

Dette gjelder aktiviteter som treninger (både innendørs og utendørs), konkurranser, kamper og dugnader.

Styret beklager dette, men lover å åpne opp for aktivitet igjen når dette anbefales som sikkert av sentrale myndigheter.

På vegne av styret i Ekne Idrettslag
Marius Brenne
Leder