Årsmøtet 2020

Årsmøtet for 2021 på klubbhuset onsdag 2. juni kl. 2000.

Vedlagt Sakliste for møtet.

sakliste årsmøte 2020

Arve Brenne