En sjelden oppdatering..

På årsmøtet som ble holdt i mars så ble det bestemt at Marius Brenne går av som leder for Ekne idrettslag.
 
Marius trådde inn i rollen som leder i 2015 og har siden den tid vært klubbens ansikt utad og har vært en aktiv leder for idrettslaget.
 
I løpet av de årene Marius har sittet som leder så har det blant annet vært store oppgraderinger på klubbens fasiliteter.
Vi har fått bygget nytt klubbhus, vi har bygget ny idrettshytte på Sønningen, vi har gruslagt stien til Torvmyra og vi har lagt klopper over myra til Sønningen (++).
Marius er klar på at dette ikke er noe han skal ta hovedæren for, men at det er «vi»/fellesskapet og dugnadsånden som er fellesnevneren.
 
Marius går inn i en ny rolle som friluft- og folkehelsekoordinator og vi ser frem til nye bidrag til idrettslaget.
 
Med dette så ønsker Ekne Idrettslag og takke Marius Brenne for jobben han har gjort som leder for idrettslaget, og vi ønsker han lykke til i ny rolle!