Bli medlem

Som medlem i Ekne idrettslag kan du delta i de forskjellige aktivitetene laget driver, eller du kan være med å støtte idrettslagets aktiviteter og det idrettslaget står for.

HVORDAN BLI MEDLEM?

  • Klubben har innført HOOPIT for å forenkle hverdagen bl. annet medlemsverving – beskrivelse nedenfor.
  • Angi om det gjelder familie, voksen eller barn
  • Fyll inn navn og fødselsdato (på alle familiemedlemmene ved familiemedlemskap!)
  • Meld dette pr. E.mail til:  [email protected]
  • Betal til Ekne IL, v/regnskapsfører Arve Brenne, 7624 Ekne.

Bankgironr: 4484.30.63117

VIPPS: 109783 (EKNE IDRETTSLAG)

KONTIGENTSATSER:

Familie kr. 500 (inkl. barn inntil 18 år)
Voksen kr. 250  
Barn kr. 150