Treningstider

Mandager:  17-18 1.klasse. Allidrett
Mandager: 18-19 2.-3.kalsse. Allidrett

Tirsdager: 17-18. gutter 2.-4.klasse. Håndball
Tirsdager: 18-19. 4.-5. klasse. Allidrett
Tirsdager: 19-20. 6.-7. klasse Allidrett.

Onsdager: 17-18. Barnehagebarn. Frilek.