Storheia

storheia-oversiktTrimboka finner du i en kasse hengende på et tre ved det høyeste punktet på Storheia. Storheia er fjellet på grensa mellom Ekne og Frosta. Hvordan finner du veien dit? Storheia kan bestiges med utgangspunkt fra Frostaveien. Ett alternativ er å parkere ved veien opp til Fjellplassen ved Sottjønna og følge veien forbi Fjellplassen og videre tømmervei opp til myr hvor en finner merket trase. Følg denne til høyre og opp til Storheia. Et annet alternativ er å parkere oppe ved steinbruddet på Skalet og følge merket sti opp til Storheia. En må være forberedt på tøff stigning opp til Storheia. Bruker en god tid så er det en spennende tur for både små og store. Lengden på disse alternativene er ca 3 km, men husk det er mye stigning! Tredje alternativet kan være å følge veibeskrivelsen til Laupavatna.